VIRON RAHOITUS- JA VEROTUSJÄRJESTELMÄ

Viron kehittyneitä pankkipalveluita edustavat useat skandinaaviset pankit, kuten Swedbank, SEB,
ja Luminor.

Swedbank

SEB

Luminor

YRITYSTEN VEROTUS

Viron pankin (Eesti pank) tietojen mukaan loppuvuodesta 2016
kansainvälisten sijoitusten määrä muodostui

0%

Tulovero

20% - Venäjä
17% - Singapore
15% - Saksa

SIJOITUKSET

Viron lainsäädännössä ei ole käsitettä tulovero, mutta on olemassa sellainen käsite kuin voitonjaon verotus, jota sovelletaan vain osinkoihin ja muihin tuloista suoritettaviin maksuihin.

200 mln €

Sijoituksia

18 mlrd € - Venäjä


 

VIRON TALOUSYMPÄRISTÖ

Kilpailukykyä arvioidaan muun muassa verojärjestelmän yksinkertaisuuden, byrokratian ja korruption tason perusteella. Sitä arvioi maailman talousfoorumi.

VIRO ON 1. SIJALLA MAAILMASSA:

Verojärjestelmän kilpailukykyarvioinnissa (OECD)

Virossa on maailman korkein kirjoitustaitoisten prosentti 99,8 %

Korruption ja verojärjestelmän yksinkertaisuuden näkökulmasta (tilintarkastustoimisto PwC:n tutkimuksen tulosten perusteella)


 

LATVIAN KILPAILUKYKY

TALOUDELLISEN VAPAUDEN
INDEKSI 2018

The Index of Freedom

28. SIJA

LATVIA

2. SIJA - Singapore
25. SIJA -  Saksa
107. SIJA - Venäjä

JOKAVUOTINEN MAAILMANPANKIN
RAPORTTI 2018

Doing Business Report

19. SIJA

LATVIA

2. SIJA - Singapore
20. SIJA - Saksa
35. SIJA - Venäjä

KANSAINVÄLINEN
KILPAILUKYKYVERTAILU 2018

World Economic Forum

54. SIJA

LATVIA

23. SIJA - Singapore
5. SIJA - Saksa
43. SIJA - Venäjä


 

LIETTUAN KILPAILUKYKY

TALOUDELLISEN VAPAUDEN
INDEKSI 2018

The Index of Freedom

19. SIJA

LIETTUA

2. SIJA - Singapore
25. SIJA - Saksa
107. SIJA - Venäjä

JOKAVUOTINEN MAAILMANPANKIN
RAPORTTI 2018

Doing Business Report

16. SIJA

LIETTUA

​2. SIJA - Singapore
20. SIJA - Saksa
35. SIJA - Venäjä

KANSAINVÄLINEN
KILPAILUKYKYVERTAILU 2018

World Economic Forum

41. SIJA

LIETTUA

23. SIJA - Singapore
5. SIJA - Saksa
43. SIJA - Venäjä


 

BALTIAN TALLETUSTEN JA KANSAINVÄLISTEN SIJOITUSTEN KOKONAISSUMMA SUURIMPIEN VIROLAISTEN RISKIPÄÄOMARAHASTOJEN KOKONAISSUMMA:

59,2 mlrd €

Baltian pankeissa olevien talletusten kokonaissumma: 59,2 miljardia euroa – 12,8 miljoonaa voimassa olevaa sopimusta.

16 mlrd €

Sijoitus- ja eläkerahastojen varojen kokonaissumma Baltiassa: 16 miljardia euroa – 3,9 miljoonaa voimassa olevaa sopimusta.

3,4 mlrd €

Baltian sijoitussalkkujen kokonaissumma: 3,4 miljardia euroa v. 2016.

1,8 mlrd €

Kansainvälisten sijoitusten kokonaissumma Baltiassa 1,8 miljardia euroa.

2,2 mlrd €

Kansainvälisten sijoitusten kokonaissumma
Baltian ulkopuolella 2,2 miljardia euroa.

60 miljardia euroa kuukaudessa

Euroopan keskuspankin uusien
painettavien rahojen kokonaissumma 60 miljardia euroa/kk.

SUURIMPIEN VIROLAISTEN RISKIPÄÄOMARAHASTOJEN KOKONAISSUMMA:

 1. Baltcap, 240 miljoonaa euroa, mukaan lukien Baltic Infrastructure Fund 100 miljoonaa euroa, Baltcap Growth Fund 50 miljoonaa euroa.
 2. Ambient Sound Investments 100 miljoonaa euroa.
 3. Livonia Partners Fund I, 70 miljoonaa euroa.

SUURIMPIEN LATVIALAISTEN RISKIPÄÄOMARAHASTOJEN KOKONAISSUMMA:

 1. BaltCap Latvia Venture Capital Fund
  90 miljoonaa euroa
 2. Livonia Partners EIF Co- Investment Fund
  83 miljoonaa euroa
 3. EKO Investors Fund 48 miljoonaa euroa

SUURIMPIEN LIETTUALAISTEN RISKIPÄÄOMARAHASTOJEN KOKONAISSUMMA:

 1. Baltcap-Lithuanian SME Fund 76 miljoonaa euroa
 2. UAB Litcapital – Fund Litcapital I 54 miljoonaa euroa
 3. MESINVEST- Business Angels Fund I 38 miljoonaa euroa

 

BALTIAN JA VIRON KILPAILUKYKY

Heritage Foundation perusti taloudellisen vapauden indeksin v. 1995 mitatakseen maailman kansojen taloudellisen vapauden tasoa. Maailmanpankin raportissa v. 2018 maat luokitellaan sääntely-ympäristön yksinkertaisuuden mukaan aloittelevan yrityksen näkökulmasta (Doing Business Report). Maailman talousfoorumin kilpailukyvyn vertailu perustuu 12 pilariin, kuten työmarkkinoiden tehokkuus, makrotalous, korkeakouluopetus, koulutus jne. Viron lainsäädännöstä.

TALOUDELLISEN VAPAUDEN
INDEKSI 2018

The Index of Freedom

7. SIJA

VIRO

2. SIJA - Singapore
25. SIJA - Saksa
107. SIJA - Venäjä

JOKAVUOTINEN MAAILMANPANKIN
RAPORTTI 2018

Doing Business Report

12. SIJA

VIRO

2. SIJA - Singapore
20. SIJA - Saksa
35. SIJA - Venäjä

KANSAINVÄLINEN
KILPAILUKYKYVERTAILU 2018

World Economic Forum

29. SIJA

VIRO

23. SIJA - Singapore
5. SIJA - Saksa
43. SIJA - Venäjä


 

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN JAKAUTUMINEN

Nasdaq Baltian pörssi on ainoa säädelty arvopaperimarkkinapaikka eli kaupankäyntiympäristö Baltiassa. Baltian pörssi kuuluu kansainväliseen Nasdaq-ryhmään, joka mm. järjestää pörssitoimintaa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa ja Yhdysvalloissa. Kaikissa kyseisissä maissa on käytössä yhteinen kaupankäyntijärjestelmä sekä säännöt. Se tekee esim. Pohjoismaiden markkinoilla toimivien välittäjien ja sijoittajien Viron markkinoille sijoittamisesta helpompaa luomalla virolaisille pörssiyrityksille mahdollisuuden huomattavasti suurempien kotimarkkinoiden syntyyn.

ARVOPAPERIMARKKINAT JAETAAN KAIKKIALLA MAAILMASSA PÄÄOSIN KOLMEEN SUUREEN RYHMÄÄN:

I arvopaperimarkkinoiden kategoria. Niistä ensimmäinen ja tunnetuin on arvopaperipörssi, jossa kaupataan noteerattuja arvopapereita. Arvopaperipörssi on sijoittajille luotettavin, sillä siellä yrityksille on asetettu tiukimmat pörssiin listaamista (eli noteeraamista) ja jatkokäyttäytymistä koskevat vaatimukset. Virossa se tarkoittaa pörssin päälistaa.

II arvopaperimarkkinoiden kategoria on säädellyt markkinat, joita kutsutaan Virossa nimellä lisälista. Kyseinen markkinasegmentti on tarkoitettu erityisesti nopeasti kasvaville ja riskialttiille yrityksille ja siihen pääsemistä koskevat säännöt eivät ole niin tiukat. Esimerkiksi lisälistan yrityksillä on oltava 2 vuoden toimintahistoria ja myös pääomavaatimukset ovat matalammat – markkina-arvon on oltava vähintään miljoona euroa. Lisälistassa kaupattavia yrityksiä koskevat päälistan kanssa samat tietojen julkistamista ja sijoittajien kanssa kommunikointia koskevat vaatimukset.

III arvopaperimarkkinoiden kategoria on vaihtoehtoinen markkinapaikka (ns. säätelemättömät markkinat), jossa kauppaa käyville yrityksille ei aseteta kovinkaan paljon vaatimuksia ja myös tietojen julkistamista koskevat vaatimukset ovat yksinkertaisemmat. Sijoittajien etu on kyseisillä markkinoilla vähiten turvattu, joten kyseiset markkinat ovat riskialtteimmat. Vaihtoehtoiset markkinat on suunniteltu erityisesti yrityksille, jotka haluavat käyttää sijoittajien pääomaa, mutta eivät vastaa pää- tai lisälistalla noteeraamiseen vaadittavia melko tiukkoja vaatimuksia tai pitävät niiden noudattamista liian raskaana


 

FIRST NORTH -VAIHTOEHTOMARKKINAT

First North soveltuu kasvaville yrityksille, jotka haluavat kasvaa nopeasti, ja yrityksille, jotka tarvitsevat ylimääräistä pääomaa uusille markkinoille tulemiseen, kilpailijoiden päihittämiseen tai yritysten kaappaamiseen, sekä yrityksille, jotka haluavat seuraavaksi noteerata osakkeita pää- tai lisälistalla.

Nasdaq Baltic First North on paikka, jossa kaupataan useita kunnianhimoisia Baltian maiden yrityksiä. Sinne sopivat esimerkiksi gaselliyritykset. Gaselli on yritys, joka kasvattaa kolmen vuoden aikana liikevaihtoaan ja voittoaan vähintään 50 %. Näiden indikaattorien pohjalta Äripäev laati Gaselli TOP -listan, jossa oli 901 virolaista yritystä vuonna 2018.

INVESTORITELIIT ANALYSOI GASELLIYRITYKSIÄ JA YHDISTÄÄ PROFIILILTAAN SOPIVAN YRITYKSEN SEKÄ SIJOITTAJAN

NASDAQ NORDIC FIRST NORTHISSA NOTEERATTUJEN YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ V. 2018 342 YRITYSTÄ


 

POHJOISMAIDEN OSAKEMARKKINAT – NASDAQ NORDIC

Nasdaq USA-l 8,1 trln €.

Nasdaq Nordic 1,36 trln €.

Nasdaq Nordic on perustettu vuonna 2003 ja on alueen johtava osakekauppajärjestelmä. Nasdaq Nordic auttaa asiakkaita suunnittelemaan, toteuttamaan ja optimoimaan liiketoimintansa visioita. Nasdaq Nordicin osakemarkkinatoiminta on jaettu kolmeen ryhmään:

Nasdaq Nordic (Kööpenhamina, Tukholma, Helsinki, Islanti), Nasdaq Baltic (Tallinna, Riika, Vilna), First North (vaihtoehtoinen kaupankäyntijärjestelmä). Nasdaq Nordicin markkinoiden pääomarakenne on 1,36 triljoonaa euroa ja Nasdaq USA:n 8,1 triljoonaa euroa.


 

SIJOITUSMARKKINOIDEN PÄÄOMARAKENNE MAAILMASSA

Suurimmat sijoitusmarkkinat ovat arvopaperikauppa, jota seuraa kulta- ja valuuttakauppa. Myös kryptovaluuttakaupankäynnistä on tullut tärkeää.

ARVOPAPERIMARKKINAT &
OSAKEMARKKINAT 58 triljoonaa euroa

KULTA 7,5 triljoonaa euroa

FOREX (VALUUTAT)
4,2 triljoonaa euroa

KRYPTOVALUUTTA
254 MILJARDIA EUROA


 

ESIMERKKEJÄ KASVUYRITYSTEN HINNOITTELUSTA

Kasvuyrityksiä hinnoitellaan eri tavalla kuin kehittyneempiä yrityksiä, joita hinnoitellaan yleensä diskontattujen kassavirtojen menetelmällä. Kasvuyrityksissä huomioidaan liikevaihto, työntekijöiden määrä, sijoitetun pääoman kokonaissumma sekä yhtiön kehityssuunnitelmat.

TAXIFY

Taksisovellus. Perustettu v. 2013. Vuoden 2017 liikevaihto 30 miljoonaa euroa. Sijoitukset 149 miljoonaa euroa. Yrityksen arvo 850 miljoonaa euroa.​

DAQRI

Virtuaalitodellisuuteen perustuvat optiset laitteet teollisuudelle. Perustettu v. 2010 Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Sijoitukset 234 miljoonaa euroa. Yrityksen arvo 854 miljoonaa euroa.

YELLOW MOBILE

Tuotteiden myyntialusta matkapuhelimessa. Perustettu v. 2014 Etelä-Koreassa. Sijoitukset 85 miljoonaa euroa, yrityksen arvo 852 miljoonaa euroa.

VIDEO GAMING TECHNOLOGIES

Videopelit kasinoille. Perustettu vuonna 2001 Yhdysvalloissa. Sijoitukset 117 miljoonaa euroa. Yrityksen arvo 1,1 miljardia euroa.

DATALOGIX

Sosiaalisen median online-mainosten analysointiohjelmisto. Perustettu vuonna 2001 Yhdysvalloissa. Sijoitukset 73 miljoonaa euroa. Yrityksen arvo 1,014 miljardia euroa.

COVERMYMEDS

Lääkereseptien kirjoitusohjelmisto. Perustettu v. 2008 Yhdysvalloissa. Sijoitukset 4 miljoonaa euroa. Yrityksen arvo 1,033 miljardia euroa.

GINKO BIOWORKS

Hyödyllisten bakteerien kehittäjä ja entsyymien valmistaja. Perustettu v. 2011 Yhdysvalloissa. Sijoitukset 364 miljoonaa euroa, yrityksen arvo 1,085 miljardia euroa.

IMPACT BIOMEDICINES

Luuydinsairauksien vastaisten lääkkeiden valmistaja Perustettu v. 2008 Yhdysvalloissa. Sijoitukset 95 miljoonaa euroa, yrityksen arvo 932 miljoonaa euroa.


 

SIJOITUS LAINAPÄÄOMAAN TAI LISTAAMATTOMIIN OSAKKEISIIN

Yritykseen voi sijoittaa lainapääoman tai listaamattomien osakkeiden hankinnan periaatteella.

Lainaperiaatteella sijoittamalla sijoittaja ja yritys solmivat suoraan lainasopimuksen, jossa vahvistetaan lainasumma, laina-aika, lainan korko, maksumenettely sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksessa määritetään myös sopimusehtojen rikkomisen seuraukset sekä mahdolliset takuut. Lainasopimuksessa vahvistetaan myös sopimuksen mahdollisen ennenaikaisen irtisanomisen sekä sopimuksen jatkamisen ehdot. Lisäksi sovitaan erityisehdoista, joiden perusteella lainan voi muuntaa osakepääomaksi. Investoriteliit sovittaa osapuolten väliset ehdot ja auttaa valmistelemaan lainasopimuksen teknisesti.

Yrityksen listaamattomiin osakkeisiin sijoittaminen tarkoittaa yrityksen omistusosuuden hankkimista ennen sen listaamista vaihtoehtoiseen First North -kaupankäyntijärjestelmään. Osakkeiden hinta määräytyy arvion perusteella, jossa otetaan huomioon yhtiön varat, tuleva strategia sekä diskontattujen kassavirtojen nykyarvo. Investoriteliit auttaa yhteistyössä SwistBankersin kanssa suorittamaan yrityksen due diligence- ja strategia-analyysin ja mallintaa yrityksen kassavirrat eri kehitysskenaarioissa löytääkseen sijoitettavan yrityksen osakkeiden arvon. Kun yritys on listattu vaihtoehtoiseen kaupankäyntijärjestelmään, hankittu osakeasema voidaan realisoida pää- tai lisälistassa.

INVESTORITELIIT AUTTAA LÖYTÄMÄÄN SIJOITTAJAN RISKINSIETOKYKYÄ VASTAAVAN PARHAAN RISKIN JA TUOTON KOMPROMISSIN SEKÄ TARJOTTAVAN SIJOITUSTAVAN

ÜLES